Native Spirit

Ik zou het een myth kunnen noemen, of een soort geloof, een mysterie, maar de Indianen geloven in hun spirit. Hier probeer ik een deel van hun mysterie weer te geven in verschillende aspecten, ik hoop dat men er iets aan heeft en er iets van leert, spirit, geest en visioenen etc….spelen een belangrijke rol in het leven van de Natives, vandaar dat ik verschillende dingen beschrijf over hun mysterie en levensvisie.

De Vier Richtingen

In hun geloof zijn de Dakota Indianen ( Sioux ) heel erg attent op de vier richtingen. Als ze bidden met de Heilige Pijp. In prive of tijdens publieke ceremonie’s, wijzen hun gezichten , direct en hopelijk succesvol, om te beginnen naar het Westen. In hun geloof is de kleur van het Westen zwart. Onheil is zwart. Gevaar is zwart. Zwart is tevens de kleur kledij van de Man als hij staat tegenover Wakantanka….
Wakan = Mysterie Tanka = Great

De kleur van het Noorden is rood. Rood betekent een conflict. Rood is intensie. Rood is besluiten, als de Man besluit waarom ook….zijn weg gaat naar zwart of eventueel wit. De kleur van het Oosten is wit. Wit is overwinning. Wit is puur. Wit is leven. De opgaande zon elimineerd Roodachtig en brengt heldere hemel. De kleur van het Zuiden is geel. Geel is vrede. Geel is vruchtbaarheid. Geel is warmte. Wanneer er gevaar, of lijkt dat er een conflict kan komen, dan is het nu voorbij, nu kan het Camp rusten. Jammer genoeg, iedere Man weet dat in een andere tijd, in zijn gebed, hij weer opnieuw moet beginnen en dat zijn gezicht weer terug moet naar Zwart!!!

Indian Power

 • Indian Power : betekent trots te zijn op mijn Indiaanse afkomst, trots op mijn Indiaanse voorvaderen en trots op mijn Indiaanse ouders.
 • Indian Power : betekent een weg naar een rijker, en gezonder leven.
 • Indian Power : betekent een weg naar beter onderwijs en economische en sociale voorzieningen voor de Indianen.
 • Indian Power : betekent een hernieuwde Spirit in een Indiaans eergevoel.
 • Indian Power : betekent een verlangen naar veranderingen in hun leven zoals die nu is.
 • Indian Power : betekent dat ons land niet wordt gebruikt als bezit….
 • Indian Power : betekent een stille sociale verandering in de Indiaan.

NO ONE CAN HELP US AS MUCH AS WE CAN HELP OURSELVES !!!!!

Crying for a Vision

Er zijn verschillende redenen voor een persoon om een vraag te maken voor een Visioen.
 1. om een plaats in de Tribe, hoe hij zijn mensen kan dienen en helpen.
 2. om een Visioen beter te kunnen begrijpen die hij al eerder heeft ontvangen.
 3. om zich voor te bereiden op de Zonnedans en het herontdekken van zijn Visioen.
 4. voor het vragen om een gunst voor zijn volk van Tunkasila ( Grandfather ).
 5. om Tunkasila te danken voor een gunst die hij al heeft ontvangen.
 6. om uit te vinden hoe dichtbij we staan bij alle dingen, vooral tot Wakantanka Tunkasila

Wanneer iemand om een Visioen vraagt, pakt hij de Pijp en brengt het naar een Heilige Man en vraagt hem om zijn hulp. Als de Heilige Man akkoord gaat, en de goede dag is opzij gezet voor de INIPI, dat is, de Sweat Lodge Ceremony, en de Purification Ceremony. Op die dag gaat de Heilige Man, met enkele helpers, de Lodge binnen met de man die de vraag heeft gesteld. Alle dingen die hij gaat gebruiken rond die vraag, zijn puur en rein zoals de Pijp, zijn mantel en de offerstokjes. Dan gaan ze spiritueel naar buiten en de INIPI is klaar met zijn gewone manier van doen.

Als de INIPI klaar is, verlaat iedereen de Lodge, en de Visioenen-zoeker neemt zijn dingen met hem mee en wacht aan de voet van een hoge heuvel. Hij verblijft daar alleen aan de voet van die heuvel totdat de Heilige Man en zijn helpers klaar zijn met het voorbereiden van alles zodat hij naar de top van de heuvel kan gaan. Op de top van de heuvel is een speciale schoongemaakte plaats gemaakt, een paal is geplaatst in het midden van het centrum, met daaraan vastgebonden wat tabak als offering. Andere kleinere palen zijn er neergezet in vier richtingen, West, Noord, Oosten en het Zuiden, also met offeringen eraan vastgebonden. Er is tevens een plaats gemaakt rond het centrum, dan kan de Visioenen-zoeker als hij moe is, daar gaan liggen naast het centrumpaal en de rest. Als alles klaar is, gaan de Heilige Man en zijn helpers terug naar de voet van de heuvel en laten de Visioenen-zoeker daar alleen. De Visioenen-zoeker klimt langzaam en alleen met zijn Pijp de heuvel op, en terwijl hij aan het klimmen is, is hij also aan het bidden.

Grote Spirit, heb medelijden met mij, dat mijn mensen mogen leven ! Als hij aankomt bij de plaats die daar is voorbereidt voor hem, gaat hij naar de paal in het midden en kijkt naar het Westen. Vandaar uit loopt hij naar de paal die in het Westen staat. Daar begint hij te bidden met de Pijp in zijn handen. Dan keert hij terug naar de paal in het midden en vandaar uit gaat hij naar het Noorden. Op dezelfde manier bidt hij ook bij de palen in de andere twee richtingen en daarna tot de lucht en de aarde. Op deze manier bidt hij, terwijl hij daar bovenop de heuvel is, en hij kan zoveel tijd gebruiken als nodig is naar elke richting toe. Is hij klaar met zijn ronde, dan start hij weer helemaal opnieuw, de hele dag en in de nacht. Wordt hij moe, dan mag hij slapen op de slaapplaatst met zijn hoofd naar de paal gericht in het midden van het centrum. De gehele tijd dat hij op de heuvel is, eet en drinkt hij niet. Hij voelt zich zwak en moe, als de nacht komt !

Sommigen spenderen een dag en een nacht voor het zoeken naar een Visioen; anderen gebruiken er twee, drie of zelfs vier dagen en nachten ervoor. Als de Visioenen-zoeker bidt vanuit zijn hart en heel alert is, willen sommige beelden of inspiratie tot hem komen vanuit de Spirit-wereld van de Creator. De beelden kunnen komen van een creatie of een gebeuren die de Creator zelf kiest. De beelden kunnen komen door een vogel of een ander dier. Het kan komen door de wind of in een storm. Zelfs mieren hebben een beeld-bericht gebracht, toen de zoeker rustig en aandachtig luisterde en wachte. Als de Creator wil praten met ons, kan Hij elk ding of dier kiezen die Hij wil.

Als de zoeker een signaal geeft, gaan de Heilige Man en zijn helpers naar hem toe en helpen hem naar beneden, naar de INIPI plaats. Ze vragen; Heeft de Creator je iets verteld?” Als de Creator de zoeker een bericht of een hint geeft, dan mag hij het geheim houden of hij mag het aan iedereen vertellen. Maar hij moet doen wat hij heeft gehoord. Heeft hij geen bericht ontvangen, dan heeft hij misschien niet zichzelf puur genoeg opgeofferd, hij moet zich dan weer puur genoeg maken. Dan moet hij het weer proberen, soms later, om te leren zijn werk voor zijn volk !!!

Gods ogen - De Zon

De Grote Circel is de aanwezigheid van God. Rood is de kleur van het Noorden. Rood is intensie. Rood is conflict. Maar vanuit het Oosten komt de Zon, heel fel en overweldigend. Het is eerst Rood, maar het Rood verdwijnt. Dan brengt het Geel, de kleur van het Zuiden, dat is …vrede. De volgende woorden zijn van Black Elk als hij uitlegt hoe je het moet zien en ervaren, het Symbool van God’s aanwezigheid.

Het licht van de Zon verlicht het hele Universum; en de vlammen van de Zon komen tot ons in de ochtend, dus de goedheid van Wakantanka komt, bij deze worden alle creaturen verlicht. Het is daarom dat de vierbenigen en de gevleugelden altijd vreugde hebben als het licht komt. Wij kunnen de dag zien, en dit zien is heilig, omdat het laat zien het zicht van de echte wereld welke we alleen mogen bewandelen door het oog van het hart. Als je dit ´Heilige teken in de Dans´ draagt, dan moet je je herinneren dat je het ´Licht naar het Universum´ brengt, en concentreer je op deze gezegde, en je krijgt dan veel terug.

Medicijn vrouw

Plains Indianen gebruikten verschillende soorten wilde bessen en kruiden in ceremoniele rites, om te vieren dat ze mochten leven op Moeder Aarde en dat ze zich mochten vermenigvuldigen en dat hun volk gebruik mocht maken van Moeder Aarde. De vrouwen zochten de kruiden bij elkaar en sloegen ze elk seizoen op, ze gebruikten het voor het kruiden van hun eten en voor medicinaal gebruik als er iemand ziek was. De deskundigheid in deze kruiden als medicijn was niet bedoeld voor de vrouwen, maar meestal was de vrouw meer bekend met de vele familie’s van verschillende kruiden, qua portie’s en het koken ervan. In sommige stammen, leerde een vrouw, meestal de vrouw van een medicijn man de geheimen van het helen met kruiden bij natuurlijke ziekte’s, dit vaak onder begeleiding van de medicijn man. In andere stammen leerden vrouwen het behandelen van zieken met kruiden door hun moeders of grootmoeders. Als het gebeurde dat een vrouw het recht kreeg om een medicijn vrouw te worden, haar kracht daarbij moest worden versterkt door een droom waarin een spirit, in de vorm van een mens, een dier, of toevallig een stem, haar een persoonlijke deskundigheid gaven. Vrouwen die de gave hadden om te genezen, spendeerden veel tijd rond hun kamp naar het zoeken en verzamelen van kruiden en andere natuurlijke dingen om hun medicijnen te maken.

In de meeste Plains stammen, mochten vrouwen niet hun kennis van genezen praktiseren totdat ze de leeftijd inhadden bereikt van middelbaar of nog ouder. De kracht van het helen bleef meestal bij de vrouw tot aan haar dood. Net als haar man, moest een medicijn vrouw bij de vroegere Plains Indianen een speciale connectie hebben tot de spirit wereld en daardoor verkreeg ze meer kracht om te helen. Emotionele intensie’s hervroegen super natuurlijke remedies om de soul te herstructueren. Meestal vroegen alle helers bij een ziekte de hulp in van de spirit wereld om hen te begeleiden in het helen van de ziekte. Plains Indianen geloofden, beiden in de fysieke en emotionele ziekte, in balans tussen de natuurlijke wereld en de spirit wereld. Een heler’s taak was om de harmonie en balans te herstellen met kruiden, zelfgemaakte en genezende zalfjes, of met gesproken formule’s.

In sommige stammen, werden vrouwen benoemd tot shamans door hun supernatuurlijke wetenschap en het helen van ziekte’s. Shamans werden geloofd door hun kracht om te zetten en de invloed te hebben in het goed en het kwaad in de spirit wereld. Een vrouw die wenste een shaman te worden zocht meestal training van een hoog in aanzien staande shaman in haar stam. Als de oude shaman haar als succesvolle leerling verkoos, dan nam de jongere vrouw de plaats in van de oude shaman als deze overleed. De nieuwe shaman gebruikte de liederen en de formule’s die ze had geleerd, evenals haar eigen deskundigheid om zieken te genezen, voor het prediken van de toekomst en om het weer te controleren. Vrouwen van de Plains Indianen kregen zo respect en prestige door hun praktiseren van medicijnen in hun stam. De rol van medicijn vrouw in de cultuur van de vroegere Plains Indianen was waarschijnlijk de meest grootste en machtigste rol die een vrouw ooit kon krijgen!

Dieren

De dieren spreken tot ons, de Lakota zei dat. Soms, als een persoon is willig om te luisteren en kijkt rustig, dieren komen om je heen en ze brengen je een bericht. Het kan een kleine vogel zijn in de top van een boom, een konijn dat rondhuppelt, of zelfs een mier. Zelfs een prairiehond die zijn hoofd uit zijn hol steekt kan iets tegen ons vertellen. Als deze dieren niet zo gerespecteerd zijn als de buffalo, dan mogen ze van de Aarde verdwijnen. Dan zullen de Lakota en zijn volk verder gaan zonder een bericht, voor altijd!

Dieren werden gecreëerd door de Grote Spirit als eerste, voordat de mens op de Aarde kwam. Op deze manier staan hun dichter tot God, om de Aarde te helpen zodat er mensen konden leven. Hun werd verteld dat ze zich moesten opofferen voor anderen, zodat de mensen iets hadden om te eten en van hun pelzen kleding konden maken. De Lakota offeren altijd een excuus op voor het doden van hun familie de dieren, en ze bidden uit dankbaarheid voor het eten die ze hebben gegeven.

Dieren zijn heel simpel en puur. Ze doen altijd waar God ze voor gemaakt heeft. Ze doen geen onnodige dingen en doen geen slechte dingen bij hun eigen familie. Ze hebben hun eigen code die door de Grote Spirit is geleerd, en ze leven altijd volgens die code. In de herfst weet de gans dat het tijd is om naar het Zuiden te vliegen.

Andere dieren weten wanneer het tijd is om zich in te graven in Moeder Aarde en laten zich verwarmen door haar in de winter. Dieren zijn lief voor hun kleintjes en beschermen hen door zichzelf in gevaar te brengen. Ze pakken en gebruiken alleen dat wat ze nodig hebben.

adelaar

de Adelaar

De adelaar is een “gevleugeld “symbool voor de Lakota mensen. Hij is de sterkste en moedigste van alle vogels. Om deze reden, is de adelaar en zijn veren gekozen als symbool van alles dat het hoogst, moedigst en heiligst is. Zijn veren worden gegeven aan iemand met moed, en ze zijn een teken van grootsheid en moedigheid. Ze worden gedragen met een groot respect, en als er eentje valt tijdens een “wacipi “, een speciale ceremonie wordt er dan van gemaakt om hem op te pakken, en de eigenaar mag zich verheugen, en hij moet hem nooit meer laten vallen. Het is ook zo om de “Heilige Pijp “ermee te adoreren, omdat het een symbool is van WAKIYAN, die staat boven alles en waarvan de kracht komt. Adelaar veren of vleugels worden gebruikt op een speciale manier. Om een veer te laten waaien over iedereen betekent dat het een vraag is om vrede te wensen voor iedereen, en vreugde, voorspoed en hoop voor alle hulp om het goede te vinden!