Leonard Peltier.

Het verhaal van Leonard Peltier.

Wij kunnen er niet omheen, de Amerikaans/Indiaans activist Leonard Peltier (Lakota-Ojibwe), wie heeft niet van hem gehoord al was het alleen maar zijn naam. Geboren in Grant Forks op 12 december 1944 zit Peltier nu al sinds 1977 gevangen wegens moord op twee FBI agenten, hij werd tweemaal levenslang veroordeeld maar claimt zelf onschuldig te zijn en hij heeft nooit een eerlijk proces gehad zoals het nu blijkt. Hij is lid van de AIM, oftewel de American Indian Movement en die strijden al vanaf 1977 voor zijn vrijlating. Amnesty International beschouwd hem als een politieke gevange!

Zijn veroordeling……hij werd door Canada uitgeleverd op basis van valse getuigenissen verklaringen zoals de autoriteiten inmiddels hebben toegegeven. De FBI hield tijdens de rechtszaak ontlastende getuigen verklaringen achterover en intimideerden en manipuleerden getuigen, en verder zorgden ze zelf voor belastende bewijsmaterialen die ze zelf maakten. Voor de rechter was er onvoldoende reden om de rechtszaak te heropenen . Ook door het toegeven van de openbaar aanklager; we weten niet wie de agenten heeft gedood, en het verzoek van Amnesty International om de zaak te heropenen, kon de rechter niet op andere gedachten brengen.

In 1993 diende Peltier zelf een gratieverzoek in, bij president Clinton, dit verzoek werd gesteund door het Europees Parlement dat op initiatief van The Leonard Peltier Stichting op december 1994 een resolutie aannam. Verder verzocht men om te kijken naar meerdere niet sluitende bewijsstukken en stelde men dus grote vraagtekens bij zijn veroordeling en opsluiting, en men verzocht eveneens "om instelling van een onderzoek naar juridische onregelmatigheden". Het gratieverzoek werd door Clinton onder hoge druk van de FBI vlak voor de inauguratie van George.W.Bush genegeerd. Het gratieverzoek is tot op heden nog steeds ´open´ en de Amerikaanse president zou dit alsnog kunnen inwilligen. In juli 2005 werd Leonard Peltier overgebracht van Leavenworth (Kansas) naar de US Penitentiary in Lewisburg (Pennsylvania).

Meer dan 500 bekende mensen hebben een petitie voor zijn vrijlating ondertekend. Mensen zoals Bono, Desmond Tutu, Madonna, Georgio Armani, Elton John, Cher, Bob Geldof , Oliver Stone en noem maar op, en velen sloten zich bij deze mensen aan. Hier in Nederland heeft de gemeenteraad van Groningen in juni 1993 een resolutie aangenomen, gericht aan de president van Amerika. Daarin werd gedrongen om strafverkorting en verzocht naar een onderzoek van onjuistheden wat betreft het veroordelen van Peltier. In juni 1994 nam het Europesche Parlement dezelfde resolutie aan! In 1997 werd er een resolutie door het Belgische Parlement aangenomen. Het Italiaanse Parlement nam in 1998 een resolutie aan om de eisen van de eerste resolutie van het E.P te respecteren. Ondanks alle aandacht, alle eisen en alle resoluties, zit de activist Leonard Peltier nog onschuldig vast en blijft men strijden voor zijn vrijlating!