Pine Ridge Reservation

Het Pine Ridge Reservaat in South Dakota is wel één van de bekenste reservaten en één van de grootste…het bestrekt het gebied Shannon County, de zuidelijke helft van Jackson County en Bennett County,de totale oppervlakte van het reservaat bedraagt twee miljoen hectare. Het is het reservaat van de Oglala Sioux en het ligt tevens in de zuidwestelijke hoek van South Dakota,het reservaat wordt ook wel Pine Ridge Agency genoemd. Het leven in Pine Ridge is niet altijd even rooskleurig zoals men doet vermoeden,armoede viert er hoogtij en ik heb er vrienden wonen en die er hebben gewoond omdat daar geen toekomst meer voor hen lag maar de familiebanden zijn sterk en velen blijven er om elkaar
te steunen in moeilijke tijden.
In de winter is het er koud,echt ijs koud en zomers snik heet. Een goede vriend van mij woont er bij zijn zuster en is volledig Sioux en hij zorgt voor zijn zuster en haar zoontje maar het is moeilijk om fatsoenlijk rond te komen.

Geografisch gezien zijn er drie verschillende regio’s in het reservaat. In het zuiden en het oosten liggen uitgestrekte open graslanden. In het centrum van het reservaat gaan de open graslanden geleidelijk over in glooiende met pijnbomen begroeide heuvels en ruggen(vandaar de naam van het reservaat). Ze worden gevormd door de oostelijke uitlopers van de
Black Hills, die verder naar het westen liggen. Dan hebben we ten noorden van de beboste gebieden het ongeveer 160.000 hectare grote natuurreservaat Badlands National Park.

Pine Ridge staat ook bekend door het bloedbad Wounded Knee, iets wat men nooit zal vergeten en altijd in hun geheugen gegrift staat. Lees daarover meer in mijn artikel Wounded Knee.

Verder zijn er wat culturele sites, het heritage center ligt ongeveer 8 km ten noorden van Pine Ridge in de Red Cloud Indian School. Het bevat een uitgebreide kunstcollectie met werkstukken van inheemse volkeren van de noordelijke prairies. Sinds 1969 organiseert het Center de Red Cloud Indian Art Show. Aan deze jaarlijkse wedstrijd nemen inheemse kunstenaars uit de hele natie deel. Alle kunstvoorwerpen die er te zien zijn worden ook te koop aangeboden. Verder ligt de begraafplaats van Chief Red Cloud op de heuvel boven de campus van de Red Cloud Indian School. Verder zijn er nog wat Centers zoals: Wounded Knee Visitor Center, Cedar Pass Lodge, het zuidelijke deel van het Badlands National Park, het Prairie Wind Casino en het Lakota Trade Center.

Het Pine Ridge Reservaat maakte oorspronkelijk deel
uit van het Great Sioux Reservaat dat in 1868 werd
opgericht middels het Fort Laramie Verdrag. Het Great Sioux Reservaat had een oppervlakte van ongeveer 240.000 vierkante kilometer en besloeg grote delen van South Dakota,Nebraska en Wyoming. In 1876 schond de Amerikaanse overheid het verdrag uit 1868 door een deel (31.000vierkante kilometer) van de Black Hills open te stellen voor boeren en particuliere belangen. In 1889 werd wat er overbleef van het Great Sioux Indian Reservation verdeeld in zeven afzonderlijke reservaten: Cheyenne River Indian Reservation, Crow Creek Indian Reservation, Lower Brule Indian Reservation, Rosebud Indian Reservation, Sisseton Indian Reservation, Yankton Indian
Reservation en Pine Ridge Indian Reservation. In 1890 werd er door de Amerikaanse regering abrupt een eind gemaakt aan de reeds eeuwenlange conflicten tussen inheemse volkeren wat resulteerde in Wounded Knee Massacre.

De jaren zeventig werden jaren van protest en geweld….in 1972 werd Richard Wilson verkozen tot president van het Pine Ridge Indian Reservation. Tegenstanders van Wilson beschuldigden hem van corruptie en machtsmisbruik. In februari 1973 probeerde de Oglala Sioux stammenraad Wilson af te zetten, maar dat mislukte. Daarop riep de stammenraad de hulp in van de American Indian
Movement(AIM). Op 25 februari 1973 zond het departement van justitie vijftig marshalls naar het reservaat om paraat te staan in geval van moeilijkheden. De hele jaren zevenig waren roerige jaren van conflicten tussen de regering en het AIM leiders en andere tegenstanders,het kwam tot een bezetting in 1973 en verder was er op 26 juni 1975 een gewapend conflict tussen activisten van het AIM en de FBI, hierbij kwamen twee activisten om en een FBI agent. Twee vermoedelijke daders werden vrij gesproken maar Leonard Peltier zit nog steeds vast en is het onderwerp van veel controverse. Op 24 februari 1976 werd Anna Mae Aquash een Mi’kmaq activiste en lid van het AIM, vermoord terug gevonden aan de kant van de State Road 73 in een verre uithoek van het reservaat. Pas in 204 werd er iemand voor de moord op Aquash veroordeeld. Twee andere verdachten wachten nog op hun proces.

Wat politieke indeling betreft is het reservaat ingedeeld in negen districten: Eagle Nest, La Creek, Medicine Root, Pass Creek, Pine Ridge, Porcupine, Wakpamni, White Clay en Wounded Knee. Deze districten werden opgericht als distributieplaatsen voor overheidsrantsoenen, die vanuit elk district maandelijks werden verspreid. Die rantsoenen bestonden uit bloem, suiker, koffie, bonen, rijst en andere voedingsmiddelen. Zaden, lanbouwwerktuigen, karren, dekens, textiel en andere huishoudelijke voorwerpen werden minder vaak bedeeld.

Momenteel zijn er delen in Pine Ridge florisant te noemen en er zijn delen die het minder goed doen…de familiebanden zijn er hecht en al doende helpt men elkaar. Qua huisvesting is het soms schrikbarend slecht en zie je veel armoede,Pine Ridge moet het hebben van hun Centers en hun kunst en cultuur en dat wordt in ere gehouden. Zo houdt mijn goede vriend de banden sterk en is hij een officieel lid van de Sioux tribe en zal hij al wat hij kan delen met zijn zus en haar zoontje.