De schildpad

De schildpad speelt een belangrijke rol
in vele Native American stammen. In een mythologie van sommige oost kust stammen zoals de Iroquois en de Lenape’s , de Great Spirit werd hun thuisland gemaakt door het plaatsen van hun land op een grote schildpad. Dat is waarschijnlijk de reden dat velen in Noord Amerika hun land ook wel Turtle Island noemen. Schildpadden zijn een symbool van aarde in sommige stammen. Voor de Plain Natives is de schildpad een associatie voor een lang leven, bescherming en vruchtbaarheid. In weer andere stammen ziet men de schildpad voor gezondheid, wijsheid en spiritualiteit.

Schildpadden worden ook vaak gebruikt als Stam-dieren in de Native cultuur. Stammen met een schildpaddenclan zijn onder ander de Chippewa: hun schildpadden totem heet Mikinaak, de Menominee: hun Mud Turtle Clan heet Maehkaenah, de Huron-Wyandot: zij hebben vier verschillende clans, te weten: Mud Turtle, Water Turtle, Striped Turtle en Great Turtle. Ook Abenaki, Shawnee en Iroquois hebben een schildpaddenclan. De schildpad is ook het speciale tribel embleem van de Lenape Delawares, ze hebben ook de traditionele turtle dance.

Hieronder vertel ik twee legendes over de schilpad. Tot op heden worden deze verhalen nog steeds verteld. Er zijn vele leuke verhalen over de schildpad, een dier dat al eeuwenlang behoort tot de Native cultuur.

Iroquois Creation Myth

Lang voordat de wereld was gecreëerd was er een eiland, zwevend in de lucht, daar waar de Sky-mensen leefden. Ze leefden rustig en gelukkig. Niemand stierf er of werd er geboren of ervoer ook maar enig verdriet. Alhoewel op een dag realiseerde een Sky vrouw dat ze zou bevallen van een tweeling. Ze vertelde het aan haar man, die razend werd van het nieuws. In het midden van het eiland was een boom die licht gaf aan het hele eiland omdat de zon nog niet was gecreëerd. De man trok de boom uit de grond en creëerde zo een enorm groot gat in het midden van het eiland. Nieuwsgierig keek de vrouw in het gat. Ver in de diepte kon ze water zien wat de wereld bedekte. Opeens duwde haar man haar in het gat. De vrouw viel via het gat al tuimelend naar het water beneden haar.

Waterdieren bestonden al op aarde. Zover beneden het drijvende eiland zagen twee vogels de Sky vrouw vallen. Net voordat ze in het water zou vallen vingen de vogels haar op en op hun ruggen brachten ze haar naar de andere dieren. De dieren waren vastbesloten om de vrouw te helpen tijdens haar duik naar het water en de modder van de zee. Het ene dier na het andere dier deed een poging om haar te helpen maar ze faalden elke keer. Eindelijk, een kleine schildpad probeerde het met een mond vol modder. De andere dieren pakten de modder en spreidden het uit op de rug van een grote schildpad. De modder begon te groeien en te groeien en bleef door groeien tot de grootte van Noord Amerika. Toen stapte de vrouw op het land en sprenkelde stof in de lucht en creëerde zo de sterren.

Daarna creëerde ze de maan en de zon. turtle woman De Sky vrouw beviel van een tweeling, beiden jongens, ze noemde de ene Sapling. Hij groeide op tot een lieve en behulpzame jongen. De andere zoon noemde ze Flint en hij was harteloos en koud net zoals zijn naam. Beide jongens groeiden snel op en begonnen de aarde te vullen met hun creaties.

Sapling creëerde wat goed was, hij maakte dieren die behulpzaam waren voor de mensen, hij maakte rivieren die twee wegen in gingenen in deze rivieren liet hij vissen zwemmen zonder botten. Hij maakte planten die de mens gemakkelijk konden eten. Als hij in staat was om al het werk zelf te doen dan zou het aangenamer worden voor de mensen.

Flint was het tegenover gestelde. Hij vernietigde vaak het werk van Sapling en creëerde slechte dingen. Hij maakte rivieren die maar één kant op gingen en hij zorgde voor vissen met botten. Hij zorgde ook voor bessen struiken met doornen. Hij zorgde er zelfs voor dat er een winter kwam, maar Sapling zorgde ervoor dat de lente de winter verdrong dus maakte hij de lente. Hij creëerde een monster die zijn broer even verdrong naar de diepte van de aarde.

Tenslotte gingen Sapling en Flint een gevecht aan. De één probeerde de ander te overmeesteren. Het leek erop dat geen van hen zou winnen, maar uit eindelijk was Flint verslagen. Maar, omdat Flint een god was kon hij niet sterven. Daarom werd hij verdrongen om op Big Turtle´s rug te leven. Zijn haat werd omgezet in de vorm van een vulkaan.

De Iroquois-mensen hebben een groot respect voor de dieren. Dat is te zien aan de rol welke de dieren in hun leven spelen. Zonder de hulp van de dieren zou de Sky vrouw zinken naar de bodem van de zee en zou er nooit een aarde zijn gecreëerd.

Dit is dus de legende van het ontstaan van de aarde en hun dieren en planten. Één van de vele legendes die erover verteld zijn, het ontstaan van de aarde en waarom sommige stammen het dus Turtle Island noemen.

De geverfde schildpad

Ooit was er eens een opperhoofd met een schitterend uitziende dochter. Tja en daar was ook een geverfde schildpad en hij werd verliefd op de dochter van dit opperhoofd. Helaas kon hij haar nooit spreken of haar zien omdat zij of haar familie geen aandacht besteedden aan deze schildpad. De schildpad bleef denken over hoe hij in contact kon komen met haar en haar voor zich zou kunnen winnen. De dagen verstreken en ze keken nog steeds niet om naar hem, gaven hem helemaal geen aandacht, hij viel gewoon niet op. Uiteindelijk kwam hij op een idee……."ik beschilder mij". "Als ik beschilderd ben dan val ik wel op en zullen ze vragen waarom ik geverfd ben"". Hij beschilderde zichzelf en ging naar de onderkomen van het opperhoofd en ineens werd diens dochter verliefd op hem toen ze hem zag. De schildpad zei dat ze hem moest volgen en hij begon te lopen naar een grote rivier. Toen ze de schildpad voor het eerst had gezien dacht ze dat het een menselijk iemand was, maar toen ze samen het water in gingen zag ze een schildpad in plaats van een man en ze zei; "Ik kan niet verder gaan met jou". De schildpad zei; "Kom ga met mij mee en volg me, je zal veranderen in een schildpad net als ik". Toen ze hem volgde veranderde ze in een schildpad maar....., een ander soort als hij. Eentje met een zacht schild.

Hier onder nog een voorbeeld van een schildpadvrouw ottewel een ´Turtle Woman´.

Tot zover de legendes over de schildpad in de Native cultuur